هنر رزمی نین جوتسو (نینجا)

آخرین اخبار

اسامی قبول شده در آزمون مربیگری استان فارس 18 آبان 97

نتایج قبول شدگان دردوره مربیگری استان فارس در تاریخ 1397/08/18 به شرح ذیل میباشد:

یاسمن رضائی فرد

محمد هاشم...

اسامی قبول شده در آزمون داوری اوپن کمیته اصفهان در تاریخ 1397/06/02 :

نتایج آزمون داوری اوپن کمیته اصفهان در تاریخ 1397/06/02 به شرح زیر میباشد :

داوری درجه :1

اسماعیل سلیمیان

نتیجه آزمون فنی بانوان و آقایان استان کرمان در تاریخ 97/07/20

لیست افراد مجاز شده در آزمون فنی استان کرمان در تاریخ 97/07/20 :

بانوان :

" دان 1 "

     * زهرا طباطبایی

 

   ...

آخرین مقالات

تاریخ انتشار: 1395/9/9

بوجین کان چیست؟

بوجین کان دوجو چیست؟

بوجین کان دوجو یا سالن جنگجویان الهی در سال 1970 توسط استاد ماساکی هاتسومی به وجود آمد....

تاریخ انتشار: 1395/8/5

فلسفه بودو

به نقل از هاتسومی:

به طور کلی، باید از کشور، جامعه و بدنتان محافظت کنید. شیوه برخورد و استفاده از این فلسفه...

تاریخ انتشار: 1394/8/2

زندگی نامه هاتوری هانزو

     هاتوری .. هانزو نینجای ایگا

که بود ؟

از نینجای افسانه ای ژاپن , هاتوری هانزو ,در بسیاری از داستان ها و...

آخرین اخبار

تاریخ خبر:: 1397/9/5

اسامی قبول شده در آزمون مربیگری استان فارس 18 آبان 97

نتایج قبول شدگان دردوره مربیگری استان فارس در تاریخ 1397/08/18 به شرح ذیل میباشد:

یاسمن رضائی فرد

محمد هاشم...

تاریخ خبر:: 1397/8/3

اسامی قبول شده در آزمون داوری اوپن کمیته اصفهان در تاریخ 1397/06/02 :

نتایج آزمون داوری اوپن کمیته اصفهان در تاریخ 1397/06/02 به شرح زیر میباشد :

داوری درجه :1

اسماعیل سلیمیان

تاریخ خبر:: 1397/7/28

نتیجه آزمون فنی بانوان و آقایان استان کرمان در تاریخ 97/07/20

لیست افراد مجاز شده در آزمون فنی استان کرمان در تاریخ 97/07/20 :

بانوان :

" دان 1 "

     * زهرا طباطبایی

 

   ...