مهمترین اخبار هفته

آخرین اخبار

آزمون مربیگری عملی آزمون مربیگری عملی

آزمون مربیگری عملی ویژه افرادی که دوره های مربیگری عملی خود را به پایان رسانده اند ولی هنوز موفق به اخذ مدرک...

بیمه مسئولیت مدنی مربیان بیمه مسئولیت مدنی مربیان

آئین نامه بیمه مسئولیت مدنی مربیان سبک نین جوتسو

1- اعتبار بیمه نامه منوط به پرداخت حق بیمه توسط بیمه گزار و...