هنر رزمی نین جوتسو (نینجا)

آخرین اخبار

اسامی قبول شده در آزمون داوری هنرهای فردی رفسنجان 23 آذر 97

نتایج آزمون داوری هنرهای فردی در تاریخ 23 آذر 97 به شرح ذیل میباشد :  

سید مجید هاشمی

محمد رنجبر

محمدحسین...

اسامی قبول شده در آزمون مربیگری استان فارس 18 آبان 97

نتایج قبول شدگان دردوره مربیگری استان فارس در تاریخ 1397/08/18 به شرح ذیل میباشد:

یاسمن رضائی فرد

محمد هاشم...

اسامی قبول شده در آزمون داوری اوپن کمیته اصفهان در تاریخ 1397/06/02 :

نتایج آزمون داوری اوپن کمیته اصفهان در تاریخ 1397/06/02 به شرح زیر میباشد :

داوری درجه :1

اسماعیل سلیمیان

آخرین مقالات

تاریخ انتشار: 1395/9/9

بوجین کان چیست؟

بوجین کان دوجو چیست؟

بوجین کان دوجو یا سالن جنگجویان الهی در سال 1970 توسط استاد ماساکی هاتسومی به وجود آمد....

تاریخ انتشار: 1395/8/5

فلسفه بودو

به نقل از هاتسومی:

به طور کلی، باید از کشور، جامعه و بدنتان محافظت کنید. شیوه برخورد و استفاده از این فلسفه...

تاریخ انتشار: 1394/8/2

زندگی نامه هاتوری هانزو

     هاتوری .. هانزو نینجای ایگا

که بود ؟

از نینجای افسانه ای ژاپن , هاتوری هانزو ,در بسیاری از داستان ها و...

آخرین اخبار

تاریخ خبر:: 1397/9/25

اسامی قبول شده در آزمون داوری هنرهای فردی رفسنجان 23 آذر 97

نتایج آزمون داوری هنرهای فردی در تاریخ 23 آذر 97 به شرح ذیل میباشد :  

سید مجید هاشمی

محمد رنجبر

محمدحسین...

تاریخ خبر:: 1397/9/5

اسامی قبول شده در آزمون مربیگری استان فارس 18 آبان 97

نتایج قبول شدگان دردوره مربیگری استان فارس در تاریخ 1397/08/18 به شرح ذیل میباشد:

یاسمن رضائی فرد

محمد هاشم...

تاریخ خبر:: 1397/8/3

اسامی قبول شده در آزمون داوری اوپن کمیته اصفهان در تاریخ 1397/06/02 :

نتایج آزمون داوری اوپن کمیته اصفهان در تاریخ 1397/06/02 به شرح زیر میباشد :

داوری درجه :1

اسماعیل سلیمیان