هنر رزمی نین جوتسو (نینجا)

آخرین اخبار

اسامی پذیرفته شدگان آزمون داوری هنرهای فردی در تاریخ 97/10/21

اسامی پذیرفته شدگان آزمون داوری هنرهای فردی در تاریخ 97/10/21 به شرح زیر می‌باشد:

 

آقایان:

* اسماعیل...

اسامی قبول شده در آزمون داوری هنرهای فردی البرز 4 دی ماه97

اسامی قبول شدگان در آزمون داوری هنرهای فردی البرز در تاریخ 4 دی ماه 97 به شرح ذیل میباشد :

مصطفی نجفی

حسین...

اسامی قبول شده در آزمون داوری فوکیا البرز 4 دی ماه 97

اسامی قبول شدگان داوری فوکیا در استان البرز 10 دی ماه 97 به شرح ذیل میباشد:

مصطفی نجفی

حسین علیزاده

فرزاد...

آخرین مقالات

تاریخ انتشار: 1395/9/9

بوجین کان چیست؟

بوجین کان دوجو چیست؟

بوجین کان دوجو یا سالن جنگجویان الهی در سال 1970 توسط استاد ماساکی هاتسومی به وجود آمد....

تاریخ انتشار: 1395/8/5

فلسفه بودو

به نقل از هاتسومی:

به طور کلی، باید از کشور، جامعه و بدنتان محافظت کنید. شیوه برخورد و استفاده از این فلسفه...

تاریخ انتشار: 1394/8/2

زندگی نامه هاتوری هانزو

     هاتوری .. هانزو نینجای ایگا

که بود ؟

از نینجای افسانه ای ژاپن , هاتوری هانزو ,در بسیاری از داستان ها و...

آخرین اخبار

تاریخ خبر:: 1397/10/26

اسامی پذیرفته شدگان آزمون داوری هنرهای فردی در تاریخ 97/10/21

اسامی پذیرفته شدگان آزمون داوری هنرهای فردی در تاریخ 97/10/21 به شرح زیر می‌باشد:

 

آقایان:

* اسماعیل...

تاریخ خبر:: 1397/10/12

اسامی قبول شده در آزمون داوری هنرهای فردی البرز 4 دی ماه97

اسامی قبول شدگان در آزمون داوری هنرهای فردی البرز در تاریخ 4 دی ماه 97 به شرح ذیل میباشد :

مصطفی نجفی

حسین...

تاریخ خبر:: 1397/10/12

اسامی قبول شده در آزمون داوری فوکیا البرز 4 دی ماه 97

اسامی قبول شدگان داوری فوکیا در استان البرز 10 دی ماه 97 به شرح ذیل میباشد:

مصطفی نجفی

حسین علیزاده

فرزاد...