هنر رزمی نین جوتسو (نینجا)

آخرین اخبار

اسامی پذیرفته شدگان داوری بیکن جوتسو استان تهران در تاریخ 97/05/28

اسامی پذیرفته شدگان داوری بیکن جوتسو استان تهران در تاریخ 97/05/28 به شرح زیر می‌باشد:

* مصطفی نجفی

 

* امیر...

اسامی پذیرفته شدگان داوری اوپن کومیته بانوان در تاریخ 97/06/05

اسامی پذیرفته شدگان داوری اوپن کومیته بانوان در تاریخ 97/06/05:

سارا قاضی مرادی

* مرضیه ارجمند

* آذر...

نتیجه آزمون دان 1الی 3 بانوان در تاریخ 1397/05/04

با سلام اسامی افراد مجاز در آزمون دان بانوان در تاریخ پنجشنبه 4 تیرماه 1397 به شرح زیر میباشد:

خانم ها:

*سارا...

آخرین مقالات

تاریخ انتشار: 1395/9/9

بوجین کان چیست؟

بوجین کان دوجو چیست؟

بوجین کان دوجو یا سالن جنگجویان الهی در سال 1970 توسط استاد ماساکی هاتسومی به وجود آمد....

تاریخ انتشار: 1395/8/5

فلسفه بودو

به نقل از هاتسومی:

به طور کلی، باید از کشور، جامعه و بدنتان محافظت کنید. شیوه برخورد و استفاده از این فلسفه...

تاریخ انتشار: 1394/8/2

زندگی نامه هاتوری هانزو

     هاتوری .. هانزو نینجای ایگا

که بود ؟

از نینجای افسانه ای ژاپن , هاتوری هانزو ,در بسیاری از داستان ها و...

آخرین اخبار

تاریخ خبر:: 1397/6/6

اسامی پذیرفته شدگان داوری بیکن جوتسو استان تهران در تاریخ 97/05/28

اسامی پذیرفته شدگان داوری بیکن جوتسو استان تهران در تاریخ 97/05/28 به شرح زیر می‌باشد:

* مصطفی نجفی

 

* امیر...

تاریخ خبر:: 1397/6/6

اسامی پذیرفته شدگان داوری اوپن کومیته بانوان در تاریخ 97/06/05

اسامی پذیرفته شدگان داوری اوپن کومیته بانوان در تاریخ 97/06/05:

سارا قاضی مرادی

* مرضیه ارجمند

* آذر...

تاریخ خبر:: 1397/5/7

نتیجه آزمون دان 1الی 3 بانوان در تاریخ 1397/05/04

با سلام اسامی افراد مجاز در آزمون دان بانوان در تاریخ پنجشنبه 4 تیرماه 1397 به شرح زیر میباشد:

خانم ها:

*سارا...