مهمترین اخبار هفته

آخرین اخبار

برگزاری تای کای در استان خوزستان

اولین تای کای استان خوزستان در سال 1394   برگزار شد

این تای کای در مورخ 25 اردیبهشت با حضور استاد اکبر فرجی...

تهیه گزارش شبکه سوئیسی از بانوان نینجا

طی دعوت شبکه سوئیسی  از بانوان نینجا  در روز جهارشنبه 30 اردیبهشت جمعی از قهرمانان و اساتید  این هنر رزمی ...

هدیه کنسول سفارت ژاپن به استاد فرجی

امروز با خبر شدیم  جناب آقای کیجین سوزوکی به نمایندگی از سفارت کشور ژاپن 

سه هدیه ویژه سامورایی و نینجا ...