هنر رزمی نین جوتسو (نینجا)

آخرین اخبار

اسامی قبول شده در آزمون دان1تا 4 آقایان تهران 12 بهمن 97

اسامی قبول شدگان آزمون دان 1 تا 4 آقایان تهران 12 بهمن97  

*دان یک *

مصطفی رستمی

ایوب رسولی

بنیامین عادل

اسامی قبول شده در آزمون دان1تا 3 بانوان البرز 12 بهمن 97

اسامی پذیرفته شدگان آزمون دان 1 تا 3 البرز 12 بهمن 97 :

دان 1**

مهتا ایرانشاهی

سحر سعادت نیا

زینب السادات...

اسامی قبول شده در آزمون داوری کاتا-شورایکن آقایان البرز 5 بهمن 97

اسامی پذیرفته شدگان داوری کاتا شورایکن آقایان البرز:

سعید بیرانوند

ابوالفضل عبادی

علی بمانی

نیما...

آخرین مقالات

تاریخ انتشار: 1395/9/9

بوجین کان چیست؟

بوجین کان دوجو چیست؟

بوجین کان دوجو یا سالن جنگجویان الهی در سال 1970 توسط استاد ماساکی هاتسومی به وجود آمد....

تاریخ انتشار: 1395/8/5

فلسفه بودو

به نقل از هاتسومی:

به طور کلی، باید از کشور، جامعه و بدنتان محافظت کنید. شیوه برخورد و استفاده از این فلسفه...

تاریخ انتشار: 1394/8/2

زندگی نامه هاتوری هانزو

     هاتوری .. هانزو نینجای ایگا

که بود ؟

از نینجای افسانه ای ژاپن , هاتوری هانزو ,در بسیاری از داستان ها و...

آخرین اخبار

تاریخ خبر:: 1397/11/15

اسامی قبول شده در آزمون دان1تا 4 آقایان تهران 12 بهمن 97

اسامی قبول شدگان آزمون دان 1 تا 4 آقایان تهران 12 بهمن97  

*دان یک *

مصطفی رستمی

ایوب رسولی

بنیامین عادل

تاریخ خبر:: 1397/11/15

اسامی قبول شده در آزمون دان1تا 3 بانوان البرز 12 بهمن 97

اسامی پذیرفته شدگان آزمون دان 1 تا 3 البرز 12 بهمن 97 :

دان 1**

مهتا ایرانشاهی

سحر سعادت نیا

زینب السادات...

تاریخ خبر:: 1397/11/14

اسامی قبول شده در آزمون داوری کاتا-شورایکن آقایان البرز 5 بهمن 97

اسامی پذیرفته شدگان داوری کاتا شورایکن آقایان البرز:

سعید بیرانوند

ابوالفضل عبادی

علی بمانی

نیما...