مهمترین اخبار هفته

آخرین اخبار

مسئول برگزاری مسابقات روز شنبه

مسابقات اوپن کمیته در اهواز مورخ 1391/12/08 برگزار شد این گردهمایی که با حضور شهرستان های شوشتر، دزفول،...

مسابقات نینجا قهرمانی استان در بم برگزار شد ایرنا

مسئول برگزاری مسابقات روز شنبه در گفتگو با ایرنا افزود: این مسابقات در بخش مبارزات آزاد با حضور هشت تیم از

برگزاری تای کای وآزمون کلاس داوری استان اصفهان
روز جمعه مورخه 1393/8/30 در یکروز افتابی بسیارعالی نینجاهای استان اصفهان جهت حضور در تای کای نینجا ها دورهم...

محصولات جدید