مهمترین اخبار هفته

آخرین اخبار

دیدار استاد فرجی با رئیس فدراسیون ورزشهای رزمی

روز دوشنبه مورخ 1 تیر ماه 1394 استاد فرجی همراه با اعضای منتخب سبک متشکل از آقای حجت صابری دبیر سبک، آقای محمد...

گردهمایی نینجاهای البرز

در مورخ 29 خرداد 1394 ساعت 18 در استان البرز نینجاهای استان گرد هم جمع شدند و به اجرای برنامه های رزمی پرداختند

دیدار استاد فرجی با سوک هاتسومی

استاد فرجی در تیر ماه 1394 با استاد خود سوک هاتسومی در کشور ژاپن دیدار کردند

استاد فرجی تمرین مشترکی با دیگر...