مهمترین اخبار هفته

آخرین اخبار

کلاس داوری کاتا فدراسیونی درجه2 و3

روز جمعه مورخ 3 بهمن 1393 یک دوره کلاس داوری کاتا فدراسیونی درجه 2 و درجه3 ساعت 11 صبح در خانه مرکزی نینجا برگزار...

کلاس مربیگری تئوری درجه3

هیأت رزمی استان تهران در نظر دارد یک دوره کلاس مربیگری تئوری درجه 3 برگزار نماید

تاریخ تشکیل کلاس هشتم، نهم...

برگزاری کلاس مربیگری و داوری

امروز مورخ 3 بهمن ماه 1393 در بوجینکان مرکزی نینجا واقع در کرج یک دوره کلاس داوری فدراسیونی درجه 2 و 3 برگزار...