هنر رزمی نین جوتسو (نینجا)

آخرین اخبار

نتیجه آزمون فنی بانوان و آقایان اصفهان در تاریخ 97/07/13

لیست افراد مجاز شده در آزمون فنی بانوان اصفهان در تاریخ 97/07/13 :

بانوان :

" دان 1 "

     * نگار حیدری

     *...

اسامی پذیرفته شدگان آزمون داوری هنرهای فردی زنجان در تاریخ 97/04/05

اسامی پذیرفته شدگان آزمون داوری هنرهای فردی زنجان در تاریخ 97/04/05

* پیمان قربانی

 

* سید جلال احمدی قلعه

اسامی قبول شدگان داوری بیکن جوتسو شهر رفسنجان در تاریخ 97/06/26

اسامی قبول شدگان داوری بیکن جوتسو شهر رفسنجان در تاریخ 97/06/26

* سید مجید هاشمی

آخرین مقالات

تاریخ انتشار: 1395/9/9

بوجین کان چیست؟

بوجین کان دوجو چیست؟

بوجین کان دوجو یا سالن جنگجویان الهی در سال 1970 توسط استاد ماساکی هاتسومی به وجود آمد....

تاریخ انتشار: 1395/8/5

فلسفه بودو

به نقل از هاتسومی:

به طور کلی، باید از کشور، جامعه و بدنتان محافظت کنید. شیوه برخورد و استفاده از این فلسفه...

تاریخ انتشار: 1394/8/2

زندگی نامه هاتوری هانزو

     هاتوری .. هانزو نینجای ایگا

که بود ؟

از نینجای افسانه ای ژاپن , هاتوری هانزو ,در بسیاری از داستان ها و...

آخرین اخبار

تاریخ خبر:: 1397/7/15

نتیجه آزمون فنی بانوان و آقایان اصفهان در تاریخ 97/07/13

لیست افراد مجاز شده در آزمون فنی بانوان اصفهان در تاریخ 97/07/13 :

بانوان :

" دان 1 "

     * نگار حیدری

     *...

تاریخ خبر:: 1397/7/7

اسامی پذیرفته شدگان آزمون داوری هنرهای فردی زنجان در تاریخ 97/04/05

اسامی پذیرفته شدگان آزمون داوری هنرهای فردی زنجان در تاریخ 97/04/05

* پیمان قربانی

 

* سید جلال احمدی قلعه

تاریخ خبر:: 1397/7/7

اسامی قبول شدگان داوری بیکن جوتسو شهر رفسنجان در تاریخ 97/06/26

اسامی قبول شدگان داوری بیکن جوتسو شهر رفسنجان در تاریخ 97/06/26

* سید مجید هاشمی