هنر رزمی نین جوتسو (نینجا)

آخرین اخبار

نتایج آزمون مربیگری درجه 3 عملی استان زنجان 16 آبان 98

                     **اسامی پذیرفته شدگان آزمون مربیگری استان زنجان به شرح ذیل میباشد

* خانمها

مینا...

نتایج آزمون داوری بیکن جوتسو و اوپن کمیته بانوان استان البرز مهرماه 98

اسامی پذیرفته شدگان آزمون داوری اوپن کمیته و بیکن جوتسو البرز به شرح زیر میباشد :

*اوپن کمیته :

مریم...

نتایج آزمون داوری کاتا استان هرمزگان 26 مهرماه 98

اسامی پذیرفته شدگان آزمون داوری کاتا به شرح ذیل میباشد:

امین بازماندگان

محمدامین متدین

مسعود زینعلی

آخرین مقالات

تاریخ انتشار: 1398/1/9

اعداد به ژاپنی

ایچ

1

جوایچی

11

سان جو

30

نی

2

جو...

تاریخ انتشار: 1395/9/9

بوجین کان چیست؟

بوجین کان دوجو چیست؟

بوجین کان دوجو یا سالن جنگجویان الهی در سال 1970 توسط استاد ماساکی هاتسومی به وجود آمد....

تاریخ انتشار: 1395/8/5

فلسفه بودو

به نقل از هاتسومی:

به طور کلی، باید از کشور، جامعه و بدنتان محافظت کنید. شیوه برخورد و استفاده از این فلسفه...