اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه هااخبار و اطلاعیه ها 
اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه هااخبار و اطلاعیه ها 
اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه ها

گر یک نفسی به درس دل بنشینی

                                               استادان را به درس خود بنشانی

به خانه مرکزی نین جوتسو ایران خوش آمدید

خانه مرکزی نین جوتسو ، جایگاهی برای گردهمایی نینجاهای ایران و جهان

رودخانه ای زلال 

 کوهی استوار

جنگلی مرموز

آتشی سوزان 

 آفتابی گرمابخش وزمینی  پربرکت است 

زمان منتظر نمی ماند! برای گام برداشتن در سایه ها آماده هستی؟

زندگی به تو خواهد آموخت که یک جنگ جو باشی

برای طلوع خورشیدِ راستی، در تاریکی ، آماده ی مبارزه با تاریکی باش

رشد فردی و مشارکت جمعی
آموختن شرکت در رقابت سالم
تغذیه سالم و تندرستی
پرورش ذهن و نیروی خرد
پرورش قوای جسمانی
www.ninja.ir www.bujinkan,ir www.fokia.ir تمامی حق امتیاز وب سایت رسمی نینجوتسو برای نینجاکاران ایران محفوظ است.