هنر رزمی نین جوتسو (نینجا)

آخرین اخبار

نتایج آزمون داوری بیکن جوتسو و اوپن کمیته بانوان استان گیلان 18 مهرماه 99

اسامی پذیرفته شدگان آزمون داوری بیکن جوتسو به شرح ذیل میباشد

میثاق عباسی

محسن حیدری

امیر جعفرزاده

نتایج آزمون داوری بیکن جوتسو و اوپن کمیته استان گیلان 18 مهرماه 99

اسامی پذیرفته شدگان آزمون داوری بیکن جوتسو به شرح ذیل میباشد

میثاق عباسی

محسن صدیق

امیر جعفرزاده

نتایج آزمون مربیگری عملی درجه 3 استان اصفهان 10 مرداد 99

اسامی پذیرفته شدگان آزمون مربیگری عملی درجه 3 استان اصفهان مورخ 10 مرداد ماه  99 

حمید زربافی

ابوالفضل...

آخرین مقالات