هنر رزمی نین جوتسو (نینجا)

فلسفه

1395/8/5

فلسفه بودو

به نقل از هاتسومی:

به طور کلی، باید از کشور، جامعه و بدنتان محافظت کنید. شیوه برخورد و استفاده از این فلسفه...

1393/11/22

بهترین شمشیر زن

جنگجويي از استادش پرسيد: بهترين شمشيرزن کيست؟

استادش پاسخ داد :

به دشت کنار صومعه برو سنگي آنجاست. به سنگ...

1393/9/27

نینجا واقعی نینجا تخیلی

 

نینجای واقعی –  نینجای تخیلی

 

     " جنگجویان تاریکی، یا همان نینجاها، همانند سایه می باشند. در...