هنر رزمی نین جوتسو (نینجا)

داوری

1399/6/20

نتایج آزمون داوری بیکن جوتسو بانوان استان اصفهان 14 شهریور 99

*اسامی قبول شدگان داوری استان اصفهان  بانوان به شرح ذیل میباشد *

طاهره یوسفی

غزل زمانی

زهرا طهماسبی

1399/5/20

نتایج آزمون داوری اوپن کمیته استان گیلان 17 مرداد 99

اسامی پذیرفته شدگان ازمون داوری اوپن کمیته استان گیلان به شرح ذیل میباشد

مهتاب پرهیزکار

محمدابراهیم...

1399/2/10

نتایج آزمون داوری بیکن جوتسو در مسابقات البرز 9 آبان 98

اسامی پذیرفته شدگان آزمون داوری در مسابقات آبان ماه به شرح ذیل میباشد:

آریان قادری

یوسف اسماعیلی

مسعود...

1398/12/5

نتایج آزمون داوری هنرهای فردی استان خوزستان 30 بهمن 98

نتایج قبول شدگان آزمون داوری استان خوزستان به شرح ذیل میباشد :

محمد احسان نوروزی

محمد حسین شجاعی نژاد

جزئیات بیشتر

1398/12/5

نتایج آزمون داوری بیکن جوتسو استان خوزستان 30 بهمن 98

اسامی پذیرفته شدگان آزمون داوری بیکن جوتسو استان خوزستان به شرح ذیل میباشد :

سید رسول شوکاوی

عادل بن...

1398/11/7

اسامی پذیرفته شدگان آزمون داوری استان اراک 27 دیماه 98

**اسامی پذیرفته شدگان آزمون داوری استان اراک مورخ 27 دیماه 98 به شرح ذیل میباشد**

اوپن کمیته :

محسن قربانی

1398/10/10

نتایج آزمون داوری هنرهای فردی اصفهان 29 آذر 98

اسامی پذیرفته شدگان آزمون داوری به شرح ذیل میباشد :

سید اسماعیل داخم

بنفشه نوروزی

ریحانه شرکت

محدثه...

1398/8/8

نتایج آزمون داوری بیکن جوتسو و اوپن کمیته بانوان استان البرز مهرماه 98

اسامی پذیرفته شدگان آزمون داوری اوپن کمیته و بیکن جوتسو البرز به شرح زیر میباشد :

*اوپن کمیته :

مریم...

1398/8/2

نتایج آزمون داوری کاتا استان هرمزگان 26 مهرماه 98

اسامی پذیرفته شدگان آزمون داوری کاتا به شرح ذیل میباشد:

امین بازماندگان

محمدامین متدین

مسعود زینعلی

1398/5/19

نتایج آزمون داوری بیکن جوتسو بانوان استان البرز16 مرداد 98

اسامی قبول شدگان داوری بیکن جوتسو به شرح ذیل میباشد :

مریم حیدری

 یاسمن نوری

میترا قاضی مرادی

زینب...

1398/5/19

نتایج آزمون داوری هنرهای فردی سیرجان 15 مردادماه 98

اسامی قبول شدگان آزمون داوری هنرهای فردی سیرجان به شرح ذیل میباشد :

سمیرا مرادی

افسانه سیاهکوهی

1398/4/9

نتایج آزمون داوری اپن کمیته و بیکن جوتسو استان اصفهان 30خرداد 98

اسامی پذیرفته شدگان آزمون داوری اوپن کمیته استان اصفهان :

علی یزدانی

سید یاسین دادور

مجتبی صفیان

1398/3/20

نتایج آزمون داوری اپن کمیته و بیکن جوتسو بندرعباس 17 خرداد 98

**اسامی پذیرفته شدگان آزمون داوری به شرح ذیل میباشد :

 

**اپن کمیته

حسین رستم مقدم

فرشاد کاشانی

مهرزاد...

1398/2/31

نتایج آزمون داوری هنرهای فردی و اپن کمیته خوزستان 27 اردیبهشت 98

اسامی پذیرفته شدگان آزمون داوری استان خوزستان به شرح ذیل میباشد

*** هنرهای فردی

سیدفرید موسوی

رسول...

1398/2/25

نتایج آزمون داوری بیکن و اوپن کمیته استان هرمزگان 1398/02/20

 نتایج آزمون داوری استان هرمزگان 20 اردیبهشت 98 به شرح ذیل میباشد:

** بیکن جوتسو

مبین ساربانی

محمدامین...

1398/2/23

نتایج آزمون داوری چالوس 1398/02/13

نتایج آزمون داوری چالوس به شرح ذیل میباشد :

داوری کاتا***

محمد فعال فرد

محمدرضا صلاحی

مجتبی حسین زاده

جزئیات بیشتر

1398/1/18

نتایج آزمون داوری هنرهای فردی و کاتا-شورایکن در تاریخ 23 بهمن 97 در مسابقات قم

نتایج آزمون داوری هنرهای فردی و کاتا -شورایکن در تاریخ 12 بهمن 97 در مسابقات قم :

هنرهای فردی** :

عبدالسلام...

1397/12/11

نتایج آزمون داوری هنرهای فردی استان خوزستان در تاریخ 30 شهریور 1397

اسامی مجاز شده در آزمون داوری هنرهای فردی استان خوزستان به شرح ذیل می‌باشد :

  • سید منصور یونسی
  • علیرضا...
1397/12/11

نتایج آزمون داوری اوپن کومیته استان خوزستان در تاریخ 30 شهریور 1397

اسامی افراد مجاز شده در آزمون داوری اپن کمیته استان خوزستان در تاریخ 30 شهریور 1397 به شرح ذیل می‌باشد :

**...

1397/12/11

نتایج آزمون داوری اوپن کومیته استان کرمان در تاریخ 3 اسفند 1397

اسامی افراد مجاز شده در آزمون داوری اوپن کومیته استان کرمان در تاریخ 3 اسفند 1397 به شرح ذیل می‌باشد :

  • علی...
1397/12/11

نتایج آزمون داوری هنرهای فردی استان کرمان در تاریخ 3 اسفند 1397

اسامی افراد مجاز شده در آزمون هنرهای فردی استان کرمان در تاریخ 3 اسفند 1397 به شرح ذیل می‌باشد :

** بانوان **