هنر رزمی نین جوتسو (نینجا)

داوری

1399/10/20

نتایج آزمون داوری هنرهای فردی استان اصفهان بانوان 12 دی ماه 99

اسامی پذیرفته شدگان آزمون داوری هنرهای فردی به شرح ذیل میباشد

فاطمه مردانی

سهیلا مردانی

مرضیه...

1399/8/22

نتایج آزمون داوری هنرهای فردی استان کرمان 4 مهرماه 99

اسامی پذیرفته شدگان داوری هنرهای فردی به شرح ذیل میباشد

مسعود خلیلی

فاطمه بهمنی

1399/7/29

نتایج آزمون داوری بیکن جوتسو و اوپن کمیته بانوان استان گیلان 18 مهرماه 99

اسامی پذیرفته شدگان آزمون داوری بیکن جوتسو به شرح ذیل میباشد

میثاق عباسی

محسن حیدری

امیر جعفرزاده

جزئیات بیشتر

1399/7/29

نتایج آزمون داوری بیکن جوتسو و اوپن کمیته بانوان استان گیلان 18 مهرماه 99

اسامی پذیرفته شدگان آزمون داوری بیکن جوتسو به شرح ذیل میباشد

میثاق عباسی

محسن حیدری

امیر جعفرزاده

1399/7/29

نتایج آزمون داوری بیکن جوتسو و اوپن کمیته استان گیلان 18 مهرماه 99

اسامی پذیرفته شدگان آزمون داوری بیکن جوتسو به شرح ذیل میباشد

میثاق عباسی

محسن صدیق

امیر جعفرزاده

1399/6/20

نتایج آزمون داوری بیکن جوتسو بانوان استان اصفهان 14 شهریور 99

*اسامی قبول شدگان داوری استان اصفهان  بانوان به شرح ذیل میباشد *

طاهره یوسفی

غزل زمانی

زهرا طهماسبی

1399/5/20

نتایج آزمون داوری اوپن کمیته استان گیلان 17 مرداد 99

اسامی پذیرفته شدگان ازمون داوری اوپن کمیته استان گیلان به شرح ذیل میباشد

مهتاب پرهیزکار

محمدابراهیم...

1399/2/10

نتایج آزمون داوری بیکن جوتسو در مسابقات البرز 9 آبان 98

اسامی پذیرفته شدگان آزمون داوری در مسابقات آبان ماه به شرح ذیل میباشد:

آریان قادری

یوسف اسماعیلی

مسعود...

1398/12/5

نتایج آزمون داوری هنرهای فردی استان خوزستان 30 بهمن 98

نتایج قبول شدگان آزمون داوری استان خوزستان به شرح ذیل میباشد :

محمد احسان نوروزی

محمد حسین شجاعی نژاد

جزئیات بیشتر

1398/12/5

نتایج آزمون داوری بیکن جوتسو استان خوزستان 30 بهمن 98

اسامی پذیرفته شدگان آزمون داوری بیکن جوتسو استان خوزستان به شرح ذیل میباشد :

سید رسول شوکاوی

عادل بن...

1398/11/7

اسامی پذیرفته شدگان آزمون داوری استان اراک 27 دیماه 98

**اسامی پذیرفته شدگان آزمون داوری استان اراک مورخ 27 دیماه 98 به شرح ذیل میباشد**

اوپن کمیته :

محسن قربانی

1398/10/10

نتایج آزمون داوری هنرهای فردی اصفهان 29 آذر 98

اسامی پذیرفته شدگان آزمون داوری به شرح ذیل میباشد :

سید اسماعیل داخم

بنفشه نوروزی

ریحانه شرکت

محدثه...

1398/8/8

نتایج آزمون داوری بیکن جوتسو و اوپن کمیته بانوان استان البرز مهرماه 98

اسامی پذیرفته شدگان آزمون داوری اوپن کمیته و بیکن جوتسو البرز به شرح زیر میباشد :

*اوپن کمیته :

مریم...

1398/8/2

نتایج آزمون داوری کاتا استان هرمزگان 26 مهرماه 98

اسامی پذیرفته شدگان آزمون داوری کاتا به شرح ذیل میباشد:

امین بازماندگان

محمدامین متدین

مسعود زینعلی

1398/5/19

نتایج آزمون داوری بیکن جوتسو بانوان استان البرز16 مرداد 98

اسامی قبول شدگان داوری بیکن جوتسو به شرح ذیل میباشد :

مریم حیدری

 یاسمن نوری

میترا قاضی مرادی

زینب...

1398/5/19

نتایج آزمون داوری هنرهای فردی سیرجان 15 مردادماه 98

اسامی قبول شدگان آزمون داوری هنرهای فردی سیرجان به شرح ذیل میباشد :

سمیرا مرادی

افسانه سیاهکوهی

1398/4/9

نتایج آزمون داوری اپن کمیته و بیکن جوتسو استان اصفهان 30خرداد 98

اسامی پذیرفته شدگان آزمون داوری اوپن کمیته استان اصفهان :

علی یزدانی

سید یاسین دادور

مجتبی صفیان

1398/3/20

نتایج آزمون داوری اپن کمیته و بیکن جوتسو بندرعباس 17 خرداد 98

**اسامی پذیرفته شدگان آزمون داوری به شرح ذیل میباشد :

 

**اپن کمیته

حسین رستم مقدم

فرشاد کاشانی

مهرزاد...

1398/2/31

نتایج آزمون داوری هنرهای فردی و اپن کمیته خوزستان 27 اردیبهشت 98

اسامی پذیرفته شدگان آزمون داوری استان خوزستان به شرح ذیل میباشد

*** هنرهای فردی

سیدفرید موسوی

رسول...

1398/2/25

نتایج آزمون داوری بیکن و اوپن کمیته استان هرمزگان 1398/02/20

 نتایج آزمون داوری استان هرمزگان 20 اردیبهشت 98 به شرح ذیل میباشد:

** بیکن جوتسو

مبین ساربانی

محمدامین...

1398/2/23

نتایج آزمون داوری چالوس 1398/02/13

نتایج آزمون داوری چالوس به شرح ذیل میباشد :

داوری کاتا***

محمد فعال فرد

محمدرضا صلاحی

مجتبی حسین زاده

جزئیات بیشتر