هنر رزمی نین جوتسو (نینجا)

داوری

1398/5/19

نتایج آزمون داوری بیکن جوتسو بانوان استان البرز16 مرداد 98

اسامی قبول شدگان داوری بیکن جوتسو به شرح ذیل میباشد :

مریم حیدری

 یاسمن نوری

میترا قاضی مرادی

زینب...

1398/5/19

نتایج آزمون داوری هنرهای فردی سیرجان 15 مردادماه 98

اسامی قبول شدگان آزمون داوری هنرهای فردی سیرجان به شرح ذیل میباشد :

سمیرا مرادی

افسانه سیاهکوهی

1398/4/9

نتایج آزمون داوری اپن کمیته و بیکن جوتسو استان اصفهان 30خرداد 98

اسامی پذیرفته شدگان آزمون داوری اوپن کمیته استان اصفهان :

علی یزدانی

سید یاسین دادور

مجتبی صفیان

1398/3/20

نتایج آزمون داوری اپن کمیته و بیکن جوتسو بندرعباس 17 خرداد 98

**اسامی پذیرفته شدگان آزمون داوری به شرح ذیل میباشد :

 

**اپن کمیته

حسین رستم مقدم

فرشاد کاشانی

مهرزاد...

1398/2/31

نتایج آزمون داوری هنرهای فردی و اپن کمیته خوزستان 27 اردیبهشت 98

اسامی پذیرفته شدگان آزمون داوری استان خوزستان به شرح ذیل میباشد

*** هنرهای فردی

سیدفرید موسوی

رسول...

1398/2/25

نتایج آزمون داوری بیکن و اوپن کمیته استان هرمزگان 1398/02/20

 نتایج آزمون داوری استان هرمزگان 20 اردیبهشت 98 به شرح ذیل میباشد:

** بیکن جوتسو

مبین ساربانی

محمدامین...

1398/2/23

نتایج آزمون داوری چالوس 1398/02/13

نتایج آزمون داوری چالوس به شرح ذیل میباشد :

داوری کاتا***

محمد فعال فرد

محمدرضا صلاحی

مجتبی حسین زاده

جزئیات بیشتر

1398/1/18

نتایج آزمون داوری هنرهای فردی و کاتا-شورایکن در تاریخ 23 بهمن 97 در مسابقات قم

نتایج آزمون داوری هنرهای فردی و کاتا -شورایکن در تاریخ 12 بهمن 97 در مسابقات قم :

هنرهای فردی** :

عبدالسلام...

1397/12/11

نتایج آزمون داوری هنرهای فردی استان خوزستان در تاریخ 30 شهریور 1397

اسامی مجاز شده در آزمون داوری هنرهای فردی استان خوزستان به شرح ذیل می‌باشد :

 • سید منصور یونسی
 • علیرضا...
1397/12/11

نتایج آزمون داوری اوپن کومیته استان خوزستان در تاریخ 30 شهریور 1397

اسامی افراد مجاز شده در آزمون داوری اپن کمیته استان خوزستان در تاریخ 30 شهریور 1397 به شرح ذیل می‌باشد :

**...

1397/12/11

نتایج آزمون داوری اوپن کومیته استان کرمان در تاریخ 3 اسفند 1397

اسامی افراد مجاز شده در آزمون داوری اوپن کومیته استان کرمان در تاریخ 3 اسفند 1397 به شرح ذیل می‌باشد :

 • علی...
1397/12/11

نتایج آزمون داوری هنرهای فردی استان کرمان در تاریخ 3 اسفند 1397

اسامی افراد مجاز شده در آزمون هنرهای فردی استان کرمان در تاریخ 3 اسفند 1397 به شرح ذیل می‌باشد :

** بانوان **

1397/12/11

نتایج آزمون داوری بیکن جوتسو استان کرمان در تاریخ 3 اسفند 1397

اسامی افراد مجاز شده در آزمون داوری بیکن جوتسو استان کرمان در تاریخ 3 اسفند 1397 به شرح زیر می‌باشد :

** بانوان...

1397/11/14

نتایج آزمون داوری کاتا - شوریکن آقایان استان البرز در تاریخ 5 بهمن 1397

اسامی پذیرفته شدگان داوری کاتا - شورایکن آقایان البرز به شرح ذیل می‌باشد :

 • سعید بیرانوند
 • ابوالفضل...
1397/11/14

نتایج آزمون داوری کاتا - بیکن جوتسو - هنرهای فردی بانوان استان البرز در تاریخ 11 بهمن 1397

اسامی پذیرفته شدگان آزمون داوری خانمها البرز  کاتا  بیکن- هنرهای فردی 11 بهمن 97

** بیکن جوتسو **

 • تارا...
1397/11/3

نتایج آزمون داوری بیکن جوتسو استان تهران در تاریخ 21 دی 1397

اسامی پذیرفته شدگان در آزمون داوری بیکن جوتسو استان تهران در تاریخ 1397/10/21 به شرح ذیل میباشد:

** آقایان  **

1397/10/26

اسامی پذیرفته شدگان آزمون داوری هنرهای فردی رفسنجان در تاریخ 97/10/21

اسامی پذیرفته شدگان آزمون داوری هنرهای فردی رفسنجان در تاریخ 97/10/21 به شرح زیر می‌باشد:

 

آقایان:

*...

1397/10/12

نتایج آزمون داوری هنرهای فردی در تاریخ 4 دی 1397

لیست اسامی قبول شدگان در آزمون داوری هنرهای فردی البرز در تاریخ 4 دی ماه 1397 به شرح ذیل میباشد :

 • مصطفی...
1397/10/12

نتایج آزمون داوری فوکیا در تاریخ 4 دی 1397

اسامی قبول شدگان داوری فوکیا در استان البرز 10 دی ماه 97 به شرح ذیل میباشد:

 • مصطفی نجفی
 • حسین علیزاده
 • فرزاد...
1397/9/29

برگزاری کلاس داوری فدراسیونی درجه 1 و 2 و 3

*** اطلاعیه ***

برگزاری کلاس داوری درجه 1 و 2 و 3  مورخ 1397/10/21

آدرس :

تهران شهرری - خیابان فرمانداری - جنب...

1397/9/25

نتایج آزمون داوری هنرهای فردی در تاریخ 23 آذر 1397

نتایج آزمون داوری هنرهای فردی در تاریخ 23 آذر 1397 به شرح ذیل میباشد :  

 • سید مجید هاشمی
 • محمد رنجبر