هنر رزمی نین جوتسو (نینجا)

مسابقات

1399/8/27

نتایج مسابقات مجازی آقایان آبان 99

اسامی منتخبین مسابقات به شرح ذیل میباشد

نونهالان

مقام اول (امیر حسین دهقانی ) -------مقام دوم (حامد محمودیه...

1399/8/27

نتایج مسابقات مجازی بانوان آبان 99

اسامی منتخبین مسابقات به شرح ذیل میباشد:

نونهالان

کوتاه انعطافی

مقام اول (درسا خلیلی)------------مقام دوم...

1395/8/9

کسب مقام اول تیم نینجوتسو

هنرهای رزمی نینجوتسو استان البرز در مسابقات هنرهای فردی و تیمی بین سبک های رزمی در مورخه جمعه 95/08/07 با حضور...