هنر رزمی نین جوتسو (نینجا)

نتایج آزمون داوری بیکن جوتسو و اوپن کمیته استان گیلان 18 مهرماه 99

تاریخ خبر: 1399/7/29

نتایج آزمون داوری بیکن جوتسو و اوپن کمیته استان گیلان 18 مهرماه 99

اسامی پذیرفته شدگان آزمون داوری بیکن جوتسو به شرح ذیل میباشد

میثاق عباسی

محسن صدیق

امیر جعفرزاده

محمد ابراهیم سجودی

آرمان خداپرست

مصطفی درویش پور

رضا کوشش جعفرآبادی

زهرا میرنجم الدین

اکرم سلمانی

شراره سیار

مائده محمدی پور

مهتاب پرهیزکار

الناز ایرانی

زینب شجاعی

 

قبول شدگان داوری اوپن کمیته

امیرجعفرزاده

زینب شهابی

الناز ایرانی

تگ ها