هنر رزمی نین جوتسو (نینجا)

نتیجه آزمون فنی بانوان  و آقایان اصفهان در تاریخ 97/07/13

تاریخ خبر: 1397/7/15

نتیجه آزمون فنی بانوان و آقایان اصفهان در تاریخ 97/07/13

لیست افراد مجاز شده در آزمون فنی بانوان اصفهان در تاریخ 97/07/13 :

بانوان :

" دان 1 "

     * نگار حیدری

     * مریم رمضانی

 

" دان 2 "

     * کوثر کریمی

     * راحیل شریفی

 

" دان 3 "

     * طاهره یوسفی

    * نرگس آقا بابایی

آقابان :

"كيو 1"

     * ميلاد نوری

"دان 1"

     * امیرحسین رادمنش

     * مهرداد ایروانی

     * سینا محمدی

     * عرفان سلطانی

     * مهدی مومنی

     * علی یزدانی

     * میلاد اعلایی

     * رضا بختیاری

"ىان 2"

     * حسن عمويي

     * امير نيايش فر

     * مسيح اسماعيليان

"ىان 3"

     * ايمان باقری

     * مجتبي بيننده

تگ ها