هنر رزمی نین جوتسو (نینجا)

زندگی نامه

1394/8/2

زندگی نامه هاتوری هانزو

     هاتوری .. هانزو نینجای ایگا

که بود ؟

از نینجای افسانه ای ژاپن , هاتوری هانزو ,در بسیاری از داستان ها و...

1393/9/28

بیوگرافی سوک ماساآکی هاتسومی

سوک ماساکی هاتسومی

استاد ماساکی هاتسومی متخصص استخوان و سی و چهارمین استاد بزرگ از خاندان توگاکور نینجا...

1393/9/10

مصاحبه دکتر هاتسومی

  هاتسومی حالا پدر بزرگ نینجاهای جهان، سوک رسمی است. آن‌چه که ما به‌عنوان نین‌ جوتسو می‌شناسیم پشتکار...