هنر رزمی نین جوتسو (نینجا)

درباره ما

 

هنر رزمی نین‌جوتسو،هنری جنگی و رزمی  که برگرفته از تاریخ و سنت کشور ژاپن، سرزمین آفتاب می‌باشد.

 

زمستان سال 1368 این هنر رزمی توسط استاد اکبر فرجی وارد ایران و در شهر کرج تاسیس شد.
در حال حاضر زیر نظر فدراسیون ورزش‌های رزمی در بیش از 25 استان کشور در بخش بانوان و آقایان مشغول به فعالیت است.

 

برخلاف اکثر سبک های رزمی این هنر رزمی دارای یک بُعد نبوده و دارای چندین هنر و روش‌های مختلف رزمی و چیریکی است.
 

محدودیتی از نظر سن، قد، وزن و‌... برای آموزش وجود نداشته و بسته به استعداد وتلاش هنرجو پیش می‌رود.

موارد آموزشی شامل ۲ دسته کلی بوده که یا با جسم فرد ارتباط دارند و یا با ذهن و روح.

 انواع حرکات آکروباتیک و نمایشی

انواع سلاح

انواع مبارزه و درگیری

انواع فنون دفاع شخصی

راپل و فنون مخصوص نینجاهای ژاپنی از موارد آمورشی در این هنر می‌باشد

 

همچنین مسابقات در سطح استانی و کشوری در استایل‌های زیر برگزار می‌شود:

کاتا (اجرای فرم نمایشی)

اوپن کومیته (مبارزه)

فوکیا (تفنگ ژاپنی)

شوریکن (پرتاب ستاره نینجا)

بیکن جوتسو (مبارزه شمشیر)

تای جوتسو (اجرای دفاع شخصی)

یاکوسوکو (نمایش رزمی)

سلاح (اجرای فرم آزاد با سلاح)

 

این هنر از لحاظ درجه بندی شامل ۹ درجه زیر کمربند مشکی که به آن کیو گفته میشود و ۱۵ درجه بالای کمربند مشکی میباشد که به آن دان می‌گویند.