هنر رزمی نین جوتسو (نینجا)

چگونه اخبار و کلیپ و عکس شما در کانال قرار میگیرد

تاریخ خبر: 1396/10/1

چگونه اخبار و کلیپ و عکس شما در کانال قرار میگیرد

با سلام دورد خدمت بازدید گنندگان اعضاء  سبک نینجوتسو

شرایط چگونه قرار دادن اخبار » کلیپ و عکس و سایر مطلب در کانال رسمی نینجوتسو جمهوری اسلامی ایران

1- مطلب باید توسط  نماینده استان و یا مربیان رسمی سبک ارائه گردد.

2-  در هیچ کانال و یا گروهی مجازی ثبت نشوده باشد

3-  مفید و در درچهار چوب قوانین فدراسیون  و همچنین  وزارت ورزش و جوانان باشد.

4- اگر از طرف هنرجویان مطلب باشد باید مورد تائید نماینده استان ویا یک مربی رسمی  باشد

5- اخبار منطقه و .. کلیپ. عکس و مطلب باید مستند و درست باشد  بدون هیچ کم ویا زیاد شدند

6- مسئولیت انتشار اخبار مطلب و عکسها و.. بعهده خود فرد مذکور  میباشد

7-  سعی شود روی عکسها و کلیپ ها تبلیغات شخصی نباشد .

امیدواریم شرایط بوجود بیاید که همه همرزمان سراسر ایران بتوانند از مطلب کانال و اخبار به نحوه احسنت  استفاده کنند .

 

 

تگ ها