هنر رزمی نین جوتسو (نینجا)

نتیجه  آزمون مربیگری عملی درجه 3 سبکی استان مرکزی به تاریخ 1397/02/12

تاریخ خبر: 1397/3/1

نتیجه آزمون مربیگری عملی درجه 3 سبکی استان مرکزی به تاریخ 1397/02/12

لیست اسامی مجاز شده به شرح ذیل میباشد :

 

* ابوالفضل کمانی

 

* بهنام فقیهی

 

* حامد میرزایی

 

* رضا بختیاری

 

* مجتبی جوانمرد

 

* محسن قربانی

 

قابل توجه افراد مجاز شده لطفا توجه داشته باشید برای دریافت حکم مربیگری عملی درجه 3 هزینه بیمه سالیانه مسئولیت مدنی باید پرداخت شود.

تگ ها