هنر رزمی نین جوتسو (نینجا)

نتایج مسابقات مجازی بانوان آبان 99

تاریخ خبر: 1399/8/27

نتایج مسابقات مجازی بانوان آبان 99

اسامی منتخبین مسابقات به شرح ذیل میباشد:

نونهالان

کوتاه انعطافی

مقام اول (درسا خلیلی)------------مقام دوم (ثمین مرادی)-----------مقام سوم (محدثه رنجبر)

ثابت بلند

مقام اول (مائده کاسبی) ----------مقام دوم ( نازنین خواجوئی)----------- مقام سوم مریم قنبری

نوجوانان

سلاح انعطافی کوتاه

مقام اول (کوثر پور فلاح)-----------------مقام دوم (معصومه محمدی)---------------مقام سوم (یگانه سادات رنگ آمیز)

سلاح ثابت بلند

مقام اول (رضوانه سرچاهی)-------------مقام دوم (ویدا حسینی)--------------مقام سوم( مبینا پورباقری)

سلاح بلند انعطافی

مقام اول (ریحانه مدوی)-------- مقام دوم ( هلیا نوری )---------مقام سوم فاطمه مرادی

سلاح اختصاصی

مقام اول (فاطمه زهرا اصغری)-------- مقام دوم نازنین رنجبر-------مقام سوم هلیا حسینی

 

جوانان

سلاح انعطافی کوتاه

مقام اول (سیده هلیا حسینی)---------------مقام دوم (سهیلا رضایی اصل)-----------------مقام سوم (حدیث احزاده)

سلاح ثابت بلند

مقام اول (فاطمه محمدی)--------------------مقام دوم (سهیلا رضایی اصل)-----------------مقام سوم (کوثر خواجوئی)

سلاح بلند انعطافی

مقام اول (مهدیه سادات طباطبایی)--------مقام دوم فاطمه رضایی -------مقام سوم محدثه بزرگی

سلاح اختصاصی

مقام اول (طناز مهرابی )-------------مقام دوم (زهرا بزرگی) ------- مقام سوم نرگس رنجبر

 

بزرگسالان

سلاح  

مقام اول (سما اسفندیاری)----------------مقام دوم (فاطمه سادات حسینی)----------------مقام سوم( فاطمه احمدی)

ثابت بلند

مقام اول (فاطمه محمد یاری)----------مقام دوم (محدثه علی حسینی)------------مقام سوم معصومه احمدی

سلاح ثابت کوتاه

مقام اول (لاله محمودیه)-------- مقام دوم اذین بهزادی---------مقام سوم  مهشید بهزادی

 

کاتا تیمی 

مقام اول (صهبا بلوچ نژاد- االهه پور جوپاری- معصومه زندی گوهرریزی)

مقام دوم (پرنیا ابراهیمی شاه آبادی- فاطمه قنبریگوهری- مبینا میرزایی)

مقام سوم  زهرا مهرابی-نازنین نوری- ویدا اصغر زاده

کاتا انفرادی

مقام اول (پارمیس ابراهیمی شاه آبادی) -مقام دوم (سهیلا رضایی اصل )  -مقام سوم (مائده کاسبی )

 

تگ ها