هنر رزمی نین جوتسو (نینجا)

نتایج مسابقات مجازی  آقایان آبان 99

تاریخ خبر: 1399/8/27

نتایج مسابقات مجازی آقایان آبان 99

اسامی منتخبین مسابقات به شرح ذیل میباشد

نونهالان

مقام اول (امیر حسین دهقانی ) -------مقام دوم (حامد محمودیه )-----------مقام سوم (امیر حسین ولی زاده):

جوانان

سلاح انعطافی کوتاه

مقام اول  (امیررضا ولی زاده)-------- مقام دوم (حسن رنجبر)------مقام سوم (مهدی محمدی ازنی)

سلاح ثابت بلند

مقام اول (دانیال الهی) -------مقام دوم (سید محمد محمودی)-------مقام سوم( محمد حسین محمدی فرید)

سلاح اختصاصی

مقام اول (کیارش اسحق ) --------مقام دوم حسین آذری------ مقام سوم محمد اشتری

نوجوانان

سلاح ثابت بلند

مقام اول (صدرا حاجی الاحمدی )-------- مقام دوم ( محمد جواد نجاران )---------مقام سوم فرزاد اسدی

سلاح انعطافی کوتاه

مقام اول (ابوالفضل حق نظری )--------مقام دوم مهرزاد سلطانی )-----------مقام سوم ارمین بیات

کاتا انفرادی

مقام اول (شایان چراغی )-------مقام دوم( سید حمید هاشمی )

بزرگسالان

کاتا انفرادی

مقام اول ( سید محمود سادات نیا )----------- مقام دوم (میکائیل محمدی)------------ مقام سوم( امیر محمد خلیلیان)

سلاح اختصاصی

بزرگسالان

سلاح اختصاصی

مقام اول (عرفان حسن پورفتحی)-----------مقام دوم (محمد خسروی)----------مقام سوم عرفان احمدی

سلاح انعطافی بلند

مقام اول (میکائیل محمدی )----------مقام دوم (امیر محمد خلیلیان )----------- مقام سوم شاهین ابراهیمی

سلاح انعطافی کوتاه

مقام اول (محمدرضا ملک آرا )--------- مقام دوم (مسلم جعفری )-----------مقام سوم مصطفی بهرامی

سلاح ثابت بلند

مقام اول (مهدی راجعی )------------مقام دوم رضا قربانی ----------مقام سوم امیر شریفی

پیشکسوتان

سلاح ثابت بلند

مقام اول (محمدرضا راجعی )------------مقام دوم (علی مهماندوست )-------------مقام سوم منصور جلیوی

سلاح اختصاصی

مقام اول (علی مهماندوست)--------------مقام دوم علی حیدری--------مقام سوم سعید نظری

 

تگ ها