هنر رزمی نین جوتسو (نینجا)

نتایج آزمون سبکی کرمان دان 1 الی 4

تاریخ خبر: 1397/3/9

نتایج آزمون سبکی کرمان دان 1 الی 4

اسامی افراد شرکت کننده درآزمون سبکی که در تاریخ 28 اردیبهشت 97 در کرمان قبول شدند به شرح ذیل میباشد 

دان 1

سید سجاد حسینی

محمد عرب

محمد احمدی

محمد فاضل آقاسی

 

دان 2

مسعود خلیلی

 

دان 3

محمدرضا افروز

 

دان4

علی اکبر سلطانی نسب


 

تگ ها