هنر رزمی نین جوتسو (نینجا)

نتایج آزمون مربیگری رفسنجان 15 مهر 1400

تاریخ خبر: 1400/7/21

نتایج آزمون مربیگری رفسنجان 15 مهر 1400

اسامی پذیرفته شدگان ازمون مربیگری رفسنجان به شرح ذیل میباشد:

حوریه پارسا

زهرا سلیمانی فر

الناز ابراهیمی

تگ ها