نتایج آزمون مربیگری درجه 3 عملی 20 شهریور 98 البرز

تاریخ خبر: 1398/6/23

نتایج آزمون مربیگری درجه 3 عملی 20 شهریور 98 البرز

*اسامی پذیرفته شدگان در آزمون مربیگری درجه 3 به شرح ذیل میباشد :

سارا قاضی مرادی

فاطمه ترکاشوند 

میثم نوروزیان

محمد ابراهیمی

مصطفی رستمی

محمد حسین پورخانه سری

علیرضا دلیسناو

امین شریفی

محمد هوشیاری

سید علی آیتی

علی لطفی فروشانی

مسعود صالحیه

عبدالسلام سینایی

یوسف نجاری

علی رسول زاده

آرمان یوسفی

سید ابوالفضل عبادی

محمدرضا بهرامی

** شایان ذکر است جهت دریافت حکم مربیگری گذراندن دوره کارورزی و پرداخت بیمه و خواندن سوگند نامه الزامی میباشد.**

تگ ها