هنر رزمی نین جوتسو (نینجا)

نتایج آزمون مربیگری درجه 3 سبکی در استان البرز -بانوان

تاریخ خبر: 1399/12/25

نتایج آزمون مربیگری درجه 3 سبکی در استان البرز -بانوان

اسامی پذیرفته شدگان آزمون مربیگری درجه 3 در البرز به شرح ذیل میباشد:

فریده گودرزی

شادی نوروزی

مژگان شاهماری

زهرا ناصری

فاطمه جوادزاده

راحله صمدیار

سیده فاطمه میرسعیدقاضی

یگانه سادات میرمیران

مبینا علیاری

مهتاب فراهانی

تگ ها