هنر رزمی نین جوتسو (نینجا)

نتایج آزمون داوری کاتا استان هرمزگان 26 مهرماه 98

تاریخ خبر: 1398/8/2

نتایج آزمون داوری کاتا استان هرمزگان 26 مهرماه 98

اسامی پذیرفته شدگان آزمون داوری کاتا به شرح ذیل میباشد:

امین بازماندگان

محمدامین متدین

مسعود زینعلی

حامد قاسم نیا

تگ ها