هنر رزمی نین جوتسو (نینجا)

نتایج آزمون داوری هنرهای فردی و کاتا-شورایکن در تاریخ 23 بهمن 97 در مسابقات قم

1398/1/18

نتایج آزمون داوری هنرهای فردی و کاتا -شورایکن در تاریخ 12 بهمن 97 در مسابقات قم :

هنرهای فردی** :

عبدالسلام سینایی

سبحان رحیم زاده

مصطفی رستمی

مهدی مومنی

حامد میرزایی

فیروز دهقان

سروش محمدآبادی

میلاد شریعتی فرد

فرید خوجادهی

محمد مهدی شیخ محمدی

مجتبی بیننده

امین شریفی

میکائیل محمدی

کاتا- شورایکن**

مجتبی بیننده

محمد مهدی کمرگرد

 

تگ ها