هنر رزمی نین جوتسو (نینجا)

نتایج آزمون داوری هنرهای فردی و اپن کمیته خوزستان 27 اردیبهشت 98

تاریخ خبر: 1398/2/31

نتایج آزمون داوری هنرهای فردی و اپن کمیته خوزستان 27 اردیبهشت 98

اسامی پذیرفته شدگان آزمون داوری استان خوزستان به شرح ذیل میباشد

*** هنرهای فردی

سیدفرید موسوی

رسول آلبوطاها

قاسم رمزی

عادل بن رشید

احسان حاجی پور

علاءسالمی

سمیه شیخی

 

**اوپن کمیته

سید فرید موسوی

علاءسالمی

عبدالحسین قیم

شیلا فرهادی

عادل بن رشید

تگ ها