هنر رزمی نین جوتسو (نینجا)

نتایج آزمون داوری هنرهای فردی سیرجان 15 مردادماه 98

تاریخ خبر: 1398/5/19

نتایج آزمون داوری هنرهای فردی سیرجان 15 مردادماه 98

اسامی قبول شدگان آزمون داوری هنرهای فردی سیرجان به شرح ذیل میباشد :

سمیرا مرادی

افسانه سیاهکوهی

تگ ها