هنر رزمی نین جوتسو (نینجا)

نتایج آزمون داوری هنرهای فردی اصفهان 29 آذر 98

تاریخ خبر: 1398/10/10

نتایج آزمون داوری هنرهای فردی اصفهان 29 آذر 98

اسامی پذیرفته شدگان آزمون داوری به شرح ذیل میباشد :

سید اسماعیل داخم

بنفشه نوروزی

ریحانه شرکت

محدثه عسگری

بهاره اورک شیرازی

فاطمه قضاوی

تگ ها