هنر رزمی نین جوتسو (نینجا)

نتایج آزمون داوری هنرهای فردی استان کرمان 4 مهرماه 99

تاریخ خبر: 1399/8/22

نتایج آزمون داوری هنرهای فردی استان کرمان 4 مهرماه 99

اسامی پذیرفته شدگان داوری هنرهای فردی به شرح ذیل میباشد

مسعود خلیلی

فاطمه بهمنی

تگ ها