هنر رزمی نین جوتسو (نینجا)

نتایج آزمون داوری هنرهای فردی استان خوزستان 30 بهمن 98

تاریخ خبر: 1398/12/5

نتایج آزمون داوری هنرهای فردی استان خوزستان 30 بهمن 98

نتایج قبول شدگان آزمون داوری استان خوزستان به شرح ذیل میباشد :

محمد احسان نوروزی

محمد حسین شجاعی نژاد

عبدالحسین قیم

فاضل عقیلی

سیدرسول شوکاوی

محمد آشوری

علی رسول زاده

شیلا فرهادی

تگ ها