هنر رزمی نین جوتسو (نینجا)

نتایج آزمون داوری بیکن و اوپن کمیته استان هرمزگان  1398/02/20

تاریخ خبر: 1398/2/25

نتایج آزمون داوری بیکن و اوپن کمیته استان هرمزگان 1398/02/20

 نتایج آزمون داوری استان هرمزگان 20 اردیبهشت 98 به شرح ذیل میباشد:

** بیکن جوتسو

مبین ساربانی

محمدامین متدین

 

اوپن کمیته **

حامد قاسم نیا

بصیرالدین ملایی

مسعود زینلی

تگ ها