هنر رزمی نین جوتسو (نینجا)


نتایج آزمون داوری بیکن جوتسو و اوپن کمیته بانوان استان البرز مهرماه 98

1398/8/8

اسامی پذیرفته شدگان آزمون داوری اوپن کمیته و بیکن جوتسو البرز به شرح زیر میباشد :

*اوپن کمیته :

مریم رمضانی پور

مهدیه عبدالرضایی

اطلس مرتضوی

سارا وکیلی

زینب عربکری

هانیه محمدی

 

بیکن جوتسو **

شادی نوروزی

افرا شیخ شاهرخ

آمنه سنجری

مبینا علیاری

افسانه آزادی

محدثه عبدلی

تگ ها