هنر رزمی نین جوتسو (نینجا)

نتایج آزمون داوری بیکن جوتسو  بانوان استان البرز16 مرداد 98

تاریخ خبر: 1398/5/19

نتایج آزمون داوری بیکن جوتسو بانوان استان البرز16 مرداد 98

اسامی قبول شدگان داوری بیکن جوتسو به شرح ذیل میباشد :

مریم حیدری

 یاسمن نوری

میترا قاضی مرادی

زینب قنبرلوئی

سارا قاضی مرادی

اطلس مرتضوی

منیژه گودرزی

سارا وکیلی

زهراگرشاسبی

مهتاب کریم زاده

زهرا بهرامیان

آذر یاری

تگ ها