هنر رزمی نین جوتسو (نینجا)

نتایج آزمون داوری بیکن جوتسو استان خوزستان 30 بهمن 98

1398/12/5

اسامی پذیرفته شدگان آزمون داوری بیکن جوتسو استان خوزستان به شرح ذیل میباشد :

سید رسول شوکاوی

عادل بن رشید

قاسم رمزی

احسان حاجی پور

ساسان دانشیان

سید منصور یونسی

سید فرید موسوی

 

تگ ها