هنر رزمی نین جوتسو (نینجا)

نتایج آزمون دان 1 تا 5 اصفهان اقایان و بانوان مورخه 18 تیر 1400

تاریخ خبر: 1400/4/22

نتایج آزمون دان 1 تا 5 اصفهان اقایان و بانوان مورخه 18 تیر 1400

نتایج آزمون دان1 تا 4 اصفهان به شرح ذیل میباشد

دان 1:

علی جباری

مجتبی عموچی

الیاس ملکی

امیرحسین رحیمی

سیدعلی لقائی

امیرحسین حاجی هاشمی

محمدحسن باقریان

پوریا یوسفی

محمدجبارزارع

محمدحسین بهرامی

سجادرحمتی

محمدرضا قربانی

محمدرضا رحیمی

مهدی راجعی

علی فراهانی

علی لطفی

امید ضیغمی

محمدرضا راجعی

عبدالغدیر غلامی

محدثه عبدلی

مهدیه معصومی

 

دان 2 :

رسول هژبری

فرهاد عابدی

علیرضا خوش اخلاق

محمدباقر یاوری

یوسف نجاری

هومن بازیاری

محمدمبین طحانی زاده

محمدحسن عسگری

مینا نصیری

فاطمه مردانی

زهراگرشاسبی

کیمیا طهماسبی

 

دان 3:

مهدی مومنی

محسن درچه زاده

سیدعلی آیت

حسن زینل مجنی

علی بمانی

وحید حسنی

هادی محمد اسماعیلی

معصومه میرقادری

شیدا عباسی

غزل زمانی

 

دان 4:

حمیدرضا سلیمیان

ابوالفضل عبادی

حسین لنجابی

میلاد شریعتی

کامبیز فرامرزپور

مسیح اسماعیلیان

 

دان 5:

علی نصیری

امیر حمزه ای

تگ ها