هنر رزمی نین جوتسو (نینجا)

نتایج آزمون دان 1 تا 4  سبکی استان کرمان اقایان و بانوان مورخه 27 خرداد 1400

تاریخ خبر: 1400/4/27

نتایج آزمون دان 1 تا 4 سبکی استان کرمان اقایان و بانوان مورخه 27 خرداد 1400

نتایج پذیرفته شدگان آزمون دان 1 تا 4  سبکی به شرح ذیل میباشد

توجه ** فاراذی که با ارفاق قبول شدند جهت دریافت حکم حتما در آزمون مجدد کتبی شرکت نمایند :

دان 1

زینب میرزایی

زهره دیداری (ارفاق)

فاطمه سعید(ارفاق)

عسل کاظمی

سحر شکاری(ارفاق)

فاطمه شیخ شعاعی

فرزانه شجاعی

محمدکریم کشته

امید سالاری(ارفاق)

روح الله نادری

سپهر علیزاده(ارفاق)

سید حجت کاظمی(ارفاق)

دان 2

اکرم اکبری(ارفاق)

حوریه پارسا

ملینا قانونی

دان3

نسرین ابراهیم پور(ارفاق)

دان 4

فاطمه یادگاری

ابوذر یادگاری

تگ ها