هنر رزمی نین جوتسو (نینجا)

صدور کارت و احکام به صورت انفرادی

تاریخ خبر: 1396/4/4

صدور کارت و احکام به صورت انفرادی

 به اطلاع نماینده گان و مربیان و همرزمان سبک می رساند:

کلیه افرادی که به صورت انفرادی در جهت صدور کارت و یا احکام اقدام می نمایند باید از طرف سنسه خود مجوز این کار را داشته تا دفتر مرکزی سبک نسبت به صدور کارت شناسایی اقدام نماید.

** هزینه صدور کارت و تمدید و ارسال به صورت انفرادی 35000هزار تومان است .

** همچنین مدارک لازم جهت صدور حکم 180 انعطاف یک قطعه عکس پرسنلی و یک عکس از انعطاف پا می باشد.

** هزینه ارسال حکم به شهرستان ها  10000 هزار تومان و هزینه صدور حکم رایگان است.

تگ ها