هنر رزمی نین جوتسو (نینجا)

سمینار کشوری اردو چالوس

تاریخ خبر: 1396/6/23

سمینار کشوری اردو چالوس

بدین وسیله اردو سراسری سبک نین جوتسو ار مورخ 24 شهریور تا 26 شهریور به مدت 3 روز برگزار میگردد

موارد آموزشی در اردو به 20 بخش تقسیم میشود

جهت یابی و تشخیص موقعیت در هنگام گم شدن در جنگل و کوهستان 

نحوه استتار و اختفا و پوشش در شرایط مختلف

تله گذاری سنتی و مدرن

زندگی در شرایط سخت و تنهایی

راهپیمایی در شب و کمین زدن

آموزش دفاع شخصی

آشنایی با سلاح سنتی نینجا و نحوه درست کردن آن در طبیعت 

آموزش پیام رسانی از طریق مختلف در شب و روز

آموزش انواع گره زدن نین جوتسو برای حمله و دفاع

آشنایی به تجهیزات دود زا و مواد انفجاری

آموزش نقشه خانی هوایی و زمینی

مسابقه گروهی و جمعی

شب شعر و تفریح دسته جمعی

آشنایی با خطرات زندگی در جنگل و مقابله با آن

 گفت وگو با اساتید و درجات بالا و راهنمایی در مورد آموزش نین جوتسو

آموزش راپل

تای جوتسو همراه با سلاح سنتی نین جوتسو

آموزش تقلید صدا

شناخت و راهنمایی کمک های اولیه در حوادث 

تگ ها

0 0
علیرضا زرینچه   1396/6/23 13:49:03

چجوری میتونیم شرکت کنیم در این اردو