هنر رزمی نین جوتسو (نینجا)

نتایج آزمون داوری هنرهای فردی استان خوزستان در تاریخ 30 شهریور 1397

تاریخ خبر: 1397/12/11

نتایج آزمون داوری هنرهای فردی استان خوزستان در تاریخ 30 شهریور 1397

اسامی مجاز شده در آزمون داوری هنرهای فردی استان خوزستان به شرح ذیل می‌باشد :

  • سید منصور یونسی
  • علیرضا خوان زاده
  • ساسان دانشیان
  • محمد رضا حمید

 

تگ ها