هنر رزمی نین جوتسو (نینجا)

نتایج آزمون داوری بیکن جوتسو استان کرمان در تاریخ 3 اسفند 1397

تاریخ خبر: 1397/12/11

نتایج آزمون داوری بیکن جوتسو استان کرمان در تاریخ 3 اسفند 1397

اسامی افراد مجاز شده در آزمون داوری بیکن جوتسو استان کرمان در تاریخ 3 اسفند 1397 به شرح زیر می‌باشد :

** بانوان **

  • یاسمن شیخ شجاعی
  • مژده امجد
  • شاهده زاهدی
  • ملینا قانونی
  • حوریه پارسا

 

** آقایان **

  • سید سجاد حسینی
  • علی طهماسبی

 

تگ ها