هنر رزمی نین جوتسو (نینجا)

نتایج آزمون داوری اوپن کومیته استان خوزستان در تاریخ 30 شهریور 1397

تاریخ خبر: 1397/12/11

نتایج آزمون داوری اوپن کومیته استان خوزستان در تاریخ 30 شهریور 1397

اسامی افراد مجاز شده در آزمون داوری اپن کمیته استان خوزستان در تاریخ 30 شهریور 1397 به شرح ذیل می‌باشد :

** آقایان **

  • محمد رضا حمید

** بانوان **

  • سمیه شیخی پور

 

تگ ها