هنر رزمی نین جوتسو (نینجا)

نتایج آزمون داوری اوپن کومیته استان کرمان در تاریخ 3 اسفند 1397

تاریخ خبر: 1397/12/11

نتایج آزمون داوری اوپن کومیته استان کرمان در تاریخ 3 اسفند 1397

اسامی افراد مجاز شده در آزمون داوری اوپن کومیته استان کرمان در تاریخ 3 اسفند 1397 به شرح ذیل می‌باشد :

  • علی معصومی

 

 

تگ ها