هنر رزمی نین جوتسو (نینجا)

حوادث دردناک شهادت زائران در عراق و تصادف قطار

تاریخ خبر: 1395/9/6

حوادث دردناک شهادت زائران در عراق و تصادف قطار

با نهایت تاسف شهادت تعدادی از زائران ایرانی  حضرت سیدالشهدا در عراق در حمله تروریستی و همچنین جان باختن تعداد زیادی از هموطنان عزیزمان در حادثه دردناک تصادف دو قطار سمنان - مشهد و تبریز - مشهد را به تمام همرزمان و هنرجویان سبک نینجوتسو و همچنین خانواده های جان باختگان تسلیت گفته و از خداوند منان صبر و سلامتی را برای بازماندگان آنها آرزومندیم.

روابط عمومی سبک نینجوتسو

تگ ها