هنر رزمی نین جوتسو (نینجا)

بیمه مسئولیت مدنی سال 98-99

تاریخ خبر: 1398/10/9

بیمه مسئولیت مدنی سال 98-99

احتراما به اطلاع مربیان محترم سبک می رساند

بیمه مسئولیت مدنی مربیان به مبلغ 2.720.000 ریال می باشد که تا وقت اداری 19/10/1398 به حساب نینجاکاران ایرانیان واریز نمایید

و فیش آن را برای دفتر مرکزی سبک ارسال نمایید .

شایان ذکر است مبلغ ذکر شده ویژه افرادی است که تا تاریخ ذکر شده هزینه را واریز کنند پس از آن شامل جریمه بیمه خواهند شد

*توجه داشته باشید این مبلغ تا پایان دی ماه میباشد

جهت اطلاعات بیشتر با دفتر مرکزی تماس حاصل فرمایید.
 

تگ ها