هنر رزمی نین جوتسو (نینجا)

برگزاری کلاس داوری فدراسیونی درجه 1 و 2 و 3

تاریخ خبر: 1397/9/29

برگزاری کلاس داوری فدراسیونی درجه 1 و 2 و 3

*** اطلاعیه ***

برگزاری کلاس داوری درجه 1 و 2 و 3  مورخ 1397/10/21

آدرس :

تهران شهرری - خیابان فرمانداری - جنب اداره تربیت بدنی - مجموعه ورزشی مقدم امام علی ساعت 9 صبح الی 14

 

مدارک مورد نیاز :

 • داوری درجه 3:

 

 1. کپی (شناسنامه - کارت ملی - پایان خدمت - دان یک فدراسیونی - بیمه ورزشی - آخرین مدرک تحصیلی - آیدی کارت فدراسیونی -بیمه ورزشی 97)
 2. دوقطعه عکس 4* 3
 3. حدقل سن 20سال تمام
 4. مبلغ 200.000 تومان 

 

 • داوری درجه 2 :

 

 1. کپی (شناسنامه - کارت ملی - پایان خدمت - دان سه فدراسیونی - داوری درجه 3 فدراسیونی که سه سال از تاریخ ان گذشته باشد - آخرین مدرک تحصیلی - آی دی کارت فدراسیونی - بیمه ورزشی 97)
 2. دو قطعه عکس4*3
 3. مبلغ 300.000 تومان

 

 • داوری درجه 1:

 

 1. کپی (شناسنامه - کارت ملی - پایان خدمت - دان 4 فدراسیونی - داوری درجه 2 فدراسیونی که سه سال از تاریخ آن گذشته باشد - آخرین مدرک تحصیلی - آی دی کارت فدرالی - بیمه ورزشی 97)
 2. دو قطعه عکس 4*3
 3. مبلغ 400.000 تومان

 

تگ ها