هنر رزمی نین جوتسو (نینجا)

برگزاری کلاس‌های مربیگری تئوری استان البرز

تاریخ خبر: 1397/7/1

برگزاری کلاس‌های مربیگری تئوری استان البرز

هیت ورزشهای رزمی استان البرزبرگزارمی کند:

ثبت نام کلاس تئوری مربیگری درجه 3، بامجوزفدراسیون ورزشهای رزمی.تاریخ برگزاری 97/07/3 لغایت 97/07/6.

 

شرایط داوطلبین:

* حداقل دیپلم

* گواهینامه دان1فدراسیونی

* داشتن20 سال کامل

* گواهینامه عملی مربیگری درجه3.

* واریزمبلغ3000/000ریال(سیصدهزارتومان)به حساب هیت رزمی البرز.

تگ ها