هنر رزمی نین جوتسو (نینجا)

اعلام نتایج آزمون دان  1 تا  3 بانوان 19 مهرماه  البرز98

تاریخ خبر: 1398/7/25

اعلام نتایج آزمون دان 1 تا 3 بانوان 19 مهرماه البرز98

*اسامی پذیرفته شدگان آزمون دان 1 تا 3 بانوان 19 مهرماه 98 در البرز:

دان 1 :

فهیمه آقائی

نرگس مولوی

فائزه جعفری

مینا نصیری

زینب عظیمی

مژگان شاهماری

سمیه گنجی

ساناز سروی

رویا دیوکان

 

دان 2:

مهتاب کریم زاده

معصومه میرقادری

رعنا مولایی

شیدا عباسی

فاطیما شریفی

زینب عربکری

معصومه مهدی لوئی

شادی نوروزی

 

دان 3 :

خاطره نوایی

زهرا فعله گری

شیرین محمدی

پردیس محمدی
 

تگ ها