هنر رزمی نین جوتسو (نینجا)

اعلام نتایج آزمون دان استان کرمان 8 مهر ماه 99

تاریخ خبر: 1399/7/29

اعلام نتایج آزمون دان استان کرمان 8 مهر ماه 99

اسامی پذیرفته شدگان آزمون دان به شرح ذیل میباشد :

دان 1

فاطمه رشیدی

زهرا سلیمانی فر

فاطمه صابری

 

دان 2

محمد حسین پورجعفری

سید مجید هاشمی

تگ ها