هنر رزمی نین جوتسو (نینجا)

اعلام نتایج آزمون دان استان اصفهان 31 خرداد 98

تاریخ خبر: 1398/4/10

اعلام نتایج آزمون دان استان اصفهان 31 خرداد 98

*اسامی پذیرفته شدگان در آزمون دان اصفهان 31 خرداد 98 :

دان 1:

میثم نوروزیان

دان 2 :

فرزاد جعفری

عیسی هیبتیان

امین شریفی

میلاد ولایتی

اکرم ریحی

گل آقارجبی

محسن درچه زاده

رضا فریدی

الهه صفری

**دان 3

پویا حسین خانی

تگ ها