هنر رزمی نین جوتسو (نینجا)

اسامی پذیرفته شدگان در آزمون مربیگری درجه 3آقایان البرز در تاریخ1 شهریور97

تاریخ خبر: 1398/1/18

اسامی پذیرفته شدگان در آزمون مربیگری درجه 3آقایان البرز در تاریخ1 شهریور97

اسامی قبول شدگان در آزمون مربیگری درجه 3 آقایان در تاریخ 1 شهریور97:

مهدی کاظم لو

عارف سلحشوری

سیداحمد زمانی

پرهام کاظم خواه

مهدی مومنی

محمدرضا شیرازی

.توجه *****: برای دریافت حکم مربیگری ارائه برگه کارورزی و پرداخت بیمه مربیان الزامی میباشد******

تگ ها