هنر رزمی نین جوتسو (نینجا)

اسامی پذیرفته شدگان داوری بیکن جوتسو استان تهران در تاریخ 97/05/28

تاریخ خبر: 1397/6/6

اسامی پذیرفته شدگان داوری بیکن جوتسو استان تهران در تاریخ 97/05/28

اسامی پذیرفته شدگان داوری بیکن جوتسو استان تهران در تاریخ 97/05/28 به شرح زیر می‌باشد:

* مصطفی نجفی

 

* امیر احترامی

 

* حسین علی‌زاده باروق

 

* امیرعباس حاجیان منش

تگ ها

0 0
حسین علیزاده   undefined 1397/6/7 12:25:47

سپاس از زحمات استاد و تیم هیات نین جوتسو تهران