هنر رزمی نین جوتسو (نینجا)

اسامی پذیرفته شدگان آزمون مربیگری 17 خرداد 98 بندرعباس

تاریخ خبر: 1398/3/20

اسامی پذیرفته شدگان آزمون مربیگری 17 خرداد 98 بندرعباس

** اسامی قبول شدگان به شرح ذیل میباشد :

حامد قاسم نیا

فرشاد کاشانی

محمد امین متدین

محمد حسین متقی

مهرزاد مظفری

مسعود زینلی

 

**توجه داشته باشید شرایط دریافت حکم مربیگری تسویه کامل و پرداخت هزینه بیمه مربیان میباشد

تگ ها