هنر رزمی نین جوتسو (نینجا)

اسامی پذیرفته شدگان آزمون مربیگری درجه 3استان هرمزگان 4 بهمن 98

تاریخ خبر: 1398/11/7

اسامی پذیرفته شدگان آزمون مربیگری درجه 3استان هرمزگان 4 بهمن 98

*اسامی پذیرفته شدگان آزمون مربیگری استان هرمزگان به شرح ذیل میباشد

محمد حسین پورجعفری

رضا عطا 

نسرین سرچشمه پور

فاطمه رضایی

** **توجه داشته باشید جهت دریافت حکم مربیگری مبلغ 120 بابت صدور حکم و پرداخت هزینه بیمه  سالیانه مربیان الزامی میباشد 

تگ ها