هنر رزمی نین جوتسو (نینجا)

اسامی پذیرفته شدگان آزمون مربیگری استان گلستان 6 مرداد 98

تاریخ خبر: 1398/5/14

اسامی پذیرفته شدگان آزمون مربیگری استان گلستان 6 مرداد 98

اسامی پذیرفته شدگان آزمون مربیگری استان گلستان به شرح ذیل میباشد :

-میثم عسکری

علی فندرسکی

معید مرگان پور

بنیامین عادل

راضیه حاتمی

عمادشریعتی

تگ ها