هنر رزمی نین جوتسو (نینجا)

اسامی پذیرفته شدگان آزمون داوری هنرهای فردی زنجان در تاریخ 97/04/05

تاریخ خبر: 1397/7/7

اسامی پذیرفته شدگان آزمون داوری هنرهای فردی زنجان در تاریخ 97/04/05

اسامی پذیرفته شدگان آزمون داوری هنرهای فردی زنجان در تاریخ 97/04/05

* پیمان قربانی

 

* سید جلال احمدی قلعه

 

*جمال محمدی

 

زهرا لطفی

تگ ها