هنر رزمی نین جوتسو (نینجا)

اسامی قبول شدگان داوری بیکن جوتسو شهر رفسنجان در تاریخ 97/06/26

تاریخ خبر: 1397/7/7

اسامی قبول شدگان داوری بیکن جوتسو شهر رفسنجان در تاریخ 97/06/26

اسامی قبول شدگان داوری بیکن جوتسو شهر رفسنجان در تاریخ 97/06/26

* سید مجید هاشمی

تگ ها

0 0
biria   undefined 1397/7/8 17:33:48

سپاس از زحمات استاد فرجی و اساتید محترم

0 0
biria   undefined 1397/7/8 17:37:10

aali bod ostad az shoma mamnonam